Liite:Verbitaivutus/suomi/alentaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä alennan en alenna minä olen alentanut en ole alentanut
sinä alennat et alenna sinä olet alentanut et ole alentanut
hän alentaa ei alenna hän on alentanut ei ole alentanut
me alennamme emme alenna me olemme alentaneet emme ole alentaneet
te
Te
alennatte
-"-
ette alenna
-"-
te
Te
olette alentaneet
olette alentanut
ette ole alentaneet
ette ole alentanut
he alentavat eivät alenna he ovat alentaneet eivät ole alentaneet
passiivi alennetaan ei alenneta passiivi on alennettu ei ole alennettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä alensin en alentanut minä olin alentanut en ollut alentanut
sinä alensit et alentanut sinä olit alentanut et ollut alentanut
hän alensi ei alentanut hän oli alentanut ei ollut alentanut
me alensimme emme alentaneet me olimme alentaneet emme olleet alentaneet
te
Te
alensitte
-"-
ette alentaneet
ette alentanut
te
Te
olitte alentaneet
olitte alentanut
ette olleet alentaneet
ette olleet alentanut
he alensivat eivät alentaneet he olivat alentaneet eivät olleet alentaneet
passiivi alennettiin ei alennettu passiivi oli alennettu ei ollut alennettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä alentaisin en alentaisi minä olisin alentanut en olisi alentanut
sinä alentaisit et alentaisi sinä olisit alentanut et olisi alentanut
hän alentaisi ei alentaisi hän olisi alentanut ei olisi alentanut
me alentaisimme emme alentaisi me olisimme alentaneet emme olisi alentaneet
te
Te
alentaisitte
-"-
ette alentaisi
-"-
te
Te
olisitte alentaneet
olisitte alentanut
ette olisi alentaneet
ette olisi alentanut
he alentaisivat eivät alentaisi he olisivat alentaneet eivät olisi alentaneet
passiivi alennettaisiin ei alennettaisi passiivi olisi alennettu ei olisi alennettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä alentanen en alentane minä lienen alentanut en liene alentanut
sinä alentanet et alentane sinä lienet alentanut et liene alentanut
hän alentanee ei alentane hän lienee alentanut ei liene alentanut
me alentanemme emme alentane me lienemme alentaneet emme liene alentaneet
te
Te
alentanette
-"-
ette alentane
-"-
te
Te
lienette alentaneet
lienette alentanut
ette liene alentaneet
ette liene alentanut
he alentanevat eivät alentane he lienevät alentaneet eivät liene alentaneet
passiivi alennettaneen ei alennettane passiivi lienee alennettu ei liene alennettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä alenna älä alenna sinä
hän alentakoon älköön alentako hän olkoon alentanut älköön olko alentanut
me alentakaamme älkäämme alentako me
te
Te
alentakaa
-"-
älkää alentako
-"-
te
Te
he alentakoot älkööt alentako he olkoot alentaneet älkööt olko alentaneet
passiivi alennettakoon älköön alennettako passiivi olkoon alennettu älköön olko alennettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. alentaa preesens alentava alennettava
pitkä 1. alentaakseen1 perfekti alentanut alennettu
2. inessiivi alentaessa2 alennettaessa agentti alentama4
instruktiivi alentaen kielteinen agentti alentamaton
3. inessiivi alentamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi alentamasta
illatiivi alentamaan
adessiivi alentamalla
abessiivi alentamatta
instruktiivi alentaman alennettaman
4. nominatiivi alentaminen
partitiivi alentamista
5 alentamaisillaan3