Liite:Verbitaivutus/suomi/akklimatisoida

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä akklimatisoin en akklimatisoi minä olen akklimatisoinut en ole akklimatisoinut
sinä akklimatisoit et akklimatisoi sinä olet akklimatisoinut et ole akklimatisoinut
hän akklimatisoi ei akklimatisoi hän on akklimatisoinut ei ole akklimatisoinut
me akklimatisoimme emme akklimatisoi me olemme akklimatisoineet emme ole akklimatisoineet
te
Te
akklimatisoitte
-"-
ette akklimatisoi
-"-
te
Te
olette akklimatisoineet
olette akklimatisoinut
ette ole akklimatisoineet
ette ole akklimatisoinut
he akklimatisoivat eivät akklimatisoi he ovat akklimatisoineet eivät ole akklimatisoineet
passiivi akklimatisoidaan ei akklimatisoida passiivi on akklimatisoitu ei ole akklimatisoitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä akklimatisoin en akklimatisoinut minä olin akklimatisoinut en ollut akklimatisoinut
sinä akklimatisoit et akklimatisoinut sinä olit akklimatisoinut et ollut akklimatisoinut
hän akklimatisoi ei akklimatisoinut hän oli akklimatisoinut ei ollut akklimatisoinut
me akklimatisoimme emme akklimatisoineet me olimme akklimatisoineet emme olleet akklimatisoineet
te
Te
akklimatisoitte
-"-
ette akklimatisoineet
ette akklimatisoinut
te
Te
olitte akklimatisoineet
olitte akklimatisoinut
ette olleet akklimatisoineet
ette ollut akklimatisoinut
he akklimatisoivat eivät akklimatisoineet he olivat akklimatisoineet eivät olleet akklimatisoineet
passiivi akklimatisoitiin ei akklimatisoitu passiivi oli akklimatisoitu ei ollut akklimatisoitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä akklimatisoisin en akklimatisoisi minä olisin akklimatisoinut en olisi akklimatisoinut
sinä akklimatisoisit et akklimatisoisi sinä olisit akklimatisoinut et olisi akklimatisoinut
hän akklimatisoisi ei akklimatisoisi hän olisi akklimatisoinut ei olisi akklimatisoinut
me akklimatisoisimme emme akklimatisoisi me olisimme akklimatisoineet emme olisi akklimatisoineet
te
Te
akklimatisoisitte
-"-
ette akklimatisoisi
-"-
te
Te
olisitte akklimatisoineet
olisitte akklimatisoinut
ette olisi akklimatisoineet
ette olisi akklimatisoinut
he akklimatisoisivat eivät akklimatisoisi he olisivat akklimatisoineet eivät olisi akklimatisoineet
passiivi akklimatisoitaisiin ei akklimatisoitaisi passiivi olisi akklimatisoitu ei olisi akklimatisoitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä akklimatisoinen en akklimatisoine minä lienen akklimatisoinut en liene akklimatisoinut
sinä akklimatisoinet et akklimatisoine sinä lienet akklimatisoinut et liene akklimatisoinut
hän akklimatisoinee ei akklimatisoine hän lienee akklimatisoinut ei liene akklimatisoinut
me akklimatisoinemme emme akklimatisoine me lienemme akklimatisoineet emme liene akklimatisoineet
te
Te
akklimatisoinette
-"-
ette akklimatisoine
-"-
te
Te
lienette akklimatisoineet
lienette akklimatisoinut
ette liene akklimatisoineet
ette liene akklimatisoinut
he akklimatisoinevat eivät akklimatisoine he lienevät akklimatisoineet eivät liene akklimatisoineet
passiivi akklimatisoitaneen ei akklimatisoitane passiivi lienee akklimatisoitu ei liene akklimatisoitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä akklimatisoi älä akklimatisoi sinä
hän akklimatisoikoon älköön akklimatisoiko hän olkoon akklimatisoinut älköön olko akklimatisoinut
me akklimatisoikaamme älkäämme akklimatisoiko me
te
Te
akklimatisoikaa
-"-
älkää akklimatisoiko
-"-
te
Te
he akklimatisoikoot älkööt akklimatisoiko he olkoot akklimatisoineet älkööt olko akklimatisoineet
passiivi akklimatisoitakoon älköön akklimatisoitako passiivi olkoon akklimatisoitu älköön olko akklimatisoitu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. akklimatisoida preesens akklimatisoiva akklimatisoitava
pitkä 1. akklimatisoidakseen1 perfekti akklimatisoinut akklimatisoitu
2. inessiivi akklimatisoidessa2 akklimatisoitaessa agentti akklimatisoima4
instruktiivi akklimatisoiden kielteinen agentti akklimatisoimaton
3. inessiivi akklimatisoimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi akklimatisoimasta
illatiivi akklimatisoimaan
adessiivi akklimatisoimalla
abessiivi akklimatisoimatta
instruktiivi akklimatisoiman akklimatisoitaman
4. nominatiivi akklimatisoiminen
partitiivi akklimatisoimista
5. akklimatisoimaisillaan3