Liite:Verbitaivutus/suomi/aikailla

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aikailen en aikaile minä olen aikaillut en ole aikaillut
sinä aikailet et aikaile sinä olet aikaillut et ole aikaillut
hän aikailee ei aikaile hän on aikaillut ei ole aikaillut
me aikailemme emme aikaile me olemme aikailleet emme ole aikailleet
te
Te
aikailette
-"-
ette aikaile
-"-
te
Te
olette aikailleet
olette aikaillut
ette ole aikailleet
ette ole aikaillut
he aikailevat eivät aikaile he ovat aikailleet eivät ole aikailleet
passiivi aikaillaan ei aikailla passiivi on aikailtu ei ole aikailtu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aikailin en aikaillut minä olin aikaillut en ollut aikaillut
sinä aikailit et aikaillut sinä olit aikaillut et ollut aikaillut
hän aikaili ei aikaillut hän oli aikaillut ei ollut aikaillut
me aikailimme emme aikailleet me olimme aikailleet emme olleet aikailleet
te
Te
aikailitte
-"-
ette aikailleet
ette aikaillut
te
Te
olitte aikailleet
olitte aikaillut
ette olleet aikailleet
ette ollut aikaillut
he aikailivat eivät aikailleet he olivat aikailleet eivät olleet aikailleet
passiivi aikailtiin ei aikailtu passiivi oli aikailtu ei ollut aikailtu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aikailisin en aikailisi minä olisin aikaillut en olisi aikaillut
sinä aikailisit et aikailisi sinä olisit aikaillut et olisi aikaillut
hän aikailisi ei aikailisi hän olisi aikaillut ei olisi aikaillut
me aikailisimme emme aikailisi me olisimme aikailleet emme olisi aikailleet
te
Te
aikailisitte
-"-
ette aikailisi
-"-
te
Te
olisitte aikailleet
olisitte aikaillut
ette olisi aikailleet
ette olisi aikaillut
he aikailisivat eivät aikailisi he olisivat aikailleet eivät olisi aikailleet
passiivi aikailtaisiin ei aikailtaisi passiivi olisi aikailtu ei olisi aikailtu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aikaillen en aikaille minä lienen aikaillut en liene aikaillut
sinä aikaillet et aikaille sinä lienet aikaillut et liene aikaillut
hän aikaillee ei aikaille hän lienee aikaillut ei liene aikaillut
me aikaillemme emme aikaille me lienemme aikailleet emme liene aikailleet
te
Te
aikaillette
-"-
ette aikaille
-"-
te
Te
lienette aikailleet
lienette aikaillut
ette liene aikailleet
ette liene aikaillut
he aikaillevat eivät aikaille he lienevät aikailleet eivät liene aikailleet
passiivi aikailtaneen ei aikailtane passiivi lienee aikailtu ei liene aikailtu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä aikaile älä aikaile sinä
hän aikailkoon älköön aikailko hän olkoon aikaillut älköön olko aikaillut
me aikailkaamme älkäämme aikailko me
te
Te
aikailkaa
-"-
älkää aikailko
-"-
te
Te
he aikailkoot älkööt aikailko he olkoot aikailleet älkööt olko aikailleet
passiivi aikailtakoon älköön aikailtako passiivi olkoon aikailtu älköön olko aikailtu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. aikailla preesens aikaileva aikailtava
pitkä 1. aikaillakseen1 perfekti aikaillut aikailtu
2. inessiivi aikaillessa2 aikailtaessa agentti aikailema4
instruktiivi aikaillen kielteinen agentti aikailematon
3. inessiivi aikailemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi aikailemasta
illatiivi aikailemaan
adessiivi aikailemalla
abessiivi aikailematta
instruktiivi aikaileman aikailtaman
4. nominatiivi aikaileminen
partitiivi aikailemista
5. aikailemaisillaan3