Liite:Verbitaivutus/latina/video

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) videō videor (ego) vidī vis/us (-a/-um) sum (ego) videam videar (ego) viderim vis/us (-a/-um) sim
(tu) vidēs vidēris (tu) vidistī vis/us (-a/-um) es (tu) videās videāris (tu) viderīs vis/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) videt vidētur (is/ea/id) vidit vis/us (-a/-um) est (is/ea/id) videat videātur (is/ea/id) viderit vis/us (-a/-um) sit
(nōs) vidēmus vidēmur (nōs) vidimus vis/ī (-ae/-a) sumus (nōs) videāmus videāmur (nōs) viderīmus vis/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) vidētis vidēminī (vōs) vidistis vis/ī (-ae/-a) estis (vōs) videātis videāminī (vōs) viderītis vis/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) vident videntur (eī/eae/ea) vidērunt vis/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) videant videantur (eī/eae/ea) viderint vis/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vidēbam vidēbar (ego) videram vis/us (-a/-um) eram (ego) vidērem vidērer (ego) vidissem vis/us (-a/-um) essem
(tu) vidēbās vidēbāris (tu) viderās vis/us (-a/-um) erās (tu) vidērēs vidērēris (tu) vidissēs vis/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) vidēbat vidēbātur (is/ea/id) viderat vis/us (-a/-um) erat (is/ea/id) vidēret vidērētur (is/ea/id) vidisset vis/us (-a/-um) esset
(nōs) vidēbāmus vidēbāmur (nōs) viderāmus vis/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) vidērēmus vidērēmur (nōs) vidissēmus vis/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) vidēbātis vidēbāminī (vōs) viderātis vis/ī (-ae/-a) erātis (vōs) vidērētis vidērēminī (vōs) vidissētis vis/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) vidēbant vidēbantur (eī/eae/ea) viderant vis/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) vidērent vidērentur (eī/eae/ea) vidissent vis/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vidēbo vidēbor (ego) viderō vis/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) vidēbis vidēberis (tu) videris vis/us (-a/-um) eris (tu) vidē vidēre (tu) vidētō vidētor
(is/ea/id) vidēbit vidēbitur (is/ea/id) viderit vis/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) vidētō vidētor
(nōs) vidēbimus vidēbimur (nōs) viderimus vis/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) vidēbitis vidēbiminī (vōs) videritis vis/ī (-ae/-a) eritis (vōs) vidēte vidēminī (vōs) vidētōte
(eī/eae/ea) vidēbunt vidēbuntur (eī/eae/ea) viderint vis/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) videntō videntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: vidēre
passiivin preesens: vidēri
aktiivin perfekti: vidisse
passiivin perfekti: visus esse
passiivin futuurin perfekti: visūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: vidēns
passiivin perfekti: visus
passiivin futuuri: visūrus