Liite:Verbitaivutus/latina/veto

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vetō vetor luo (ego) vetuī luo vetit/us (-a/-um) sum (ego) vetem veter (ego) vetuerim vetit/us (-a/-um) sim
(tu) vetās vetāris luo (tu) vetuistī luo vetit/us (-a/-um) es (tu) vetēs vetēris (tu) vetuerīs vetit/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) vetat luo vetātur luo (is/ea/id) vetuit luo vetit/us (-a/-um) est (is/ea/id) vetet vetētur (is/ea/id) vetuerit vetit/us (-a/-um) sit
(nōs) vetāmus luo vetāmur luo (nōs) vetuimus luo vetit/ī (-ae/-a) sumus (nōs) vetēmus vetēmur (nōs) vetuerīmus vetit/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) vetātis luo vetāminī luo (vōs) vetuistis luo vetit/ī (-ae/-a) estis (vōs) vetētis vetēminī (vōs) vetuerītis vetit/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) vetant luo vetantur luo (eī/eae/ea) vetuērunt luo vetit/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) vetent vetentur (eī/eae/ea) vetuerint vetit/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vetābam vetābar (ego) vetueram vetit/us (-a/-um) eram (ego) vetārem vetārer (ego) vetuissem vetit/us (-a/-um) essem
(tu) vetābās vetābāris (tu) vetuerās vetit/us (-a/-um) erās (tu) vetārēs vetārēris (tu) vetuissēs vetit/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) vetābat vetābātur (is/ea/id) vetuerat vetit/us (-a/-um) erat (is/ea/id) vetāret vetārētur (is/ea/id) vetuisset vetit/us (-a/-um) esset
(nōs) vetābāmus vetābāmur (nōs) vetuerāmus vetit/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) vetārēmus vetārēmur (nōs) vetuissēmus vetit/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) vetābātis vetābāminī (vōs) vetuerātis vetit/ī (-ae/-a) erātis (vōs) vetārētis vetārēminī (vōs) vetuissētis vetit/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) vetābant vetābantur (eī/eae/ea) vetuerant vetit/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) vetārent vetārentur (eī/eae/ea) vetuissent vetit/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vetābō vetābor (ego) vetuerō vetit/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) vetābis vetāberis (tu) vetueris vetit/us (-a/-um) eris (tu) vetā vetāre (tu) vetātō vetātor
(is/ea/id) vetābit vetābitur (is/ea/id) vetuerit vetit/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) vetātō vetātor
(nōs) vetābimus vetābimur (nōs) vetuerimus vetit/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) vetābitis vetābiminī (vōs) vetueritis vetit/ī (-ae/-a) eritis (vōs) vetāte vetāminī (vōs) vetātōte
(eī/eae/ea) vetābunt vetābuntur (eī/eae/ea) vetuerint vetit/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) vetantō vetantor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: vetāre
passiivin preesens: vetāri luo
aktiivin perfekti: vetuisse
passiivin perfekti: vetitus esse
passiivin futuurin perfekti: vetitūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: vetāns
passiivin perfekti: vetitus
passiivin futuuri: vetitūrus