Liite:Verbitaivutus/latina/suscipio

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) suscipiō suscipior (ego) suscepī suscept/us (-a/-um) sum (ego) suscipiam suscipiar (ego) susceperim suscept/us (-a/-um) sim
(tu) suscipis susciperis (tu) suscepistī suscept/us (-a/-um) es (tu) suscipiās suscipiāris (tu) susceperīs suscept/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) suscipit suscipitur (is/ea/id) suscepit suscept/us (-a/-um) est (is/ea/id) suscipiat suscipiātur (is/ea/id) susceperit suscept/us (-a/-um) sit
(nōs) suscipimus suscipimur (nōs) suscepimus suscept/ī (-ae/-a) sumus (nōs) suscipiāmus suscipiāmur (nōs) susceperīmus suscept/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) suscipitis suscipiminī (vōs) suscepistis suscept/ī (-ae/-a) estis (vōs) suscipiātis suscipiāminī (vōs) susceperītis suscept/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) suscipiunt suscipiuntur (eī/eae/ea) suscepērunt suscept/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) suscipiant suscipiantur (eī/eae/ea) susceperint suscept/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) suscipiēbam suscipiēbar (ego) susceperam suscept/us (-a/-um) eram (ego) susciperem susciperer (ego) suscepissem suscept/us (-a/-um) essem
(tu) suscipiēbās suscipiēbāris (tu) susceperās suscept/us (-a/-um) erās (tu) susciperēs susciperēris (tu) suscepissēs suscept/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) suscipiēbat suscipiēbātur (is/ea/id) susceperat suscept/us (-a/-um) erat (is/ea/id) susciperet susciperētur (is/ea/id) suscepisset suscept/us (-a/-um) esset
(nōs) suscipiēbāmus suscipiēbāmur (nōs) susceperāmus suscept/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) susciperēmus susciperēmur (nōs) suscepissēmus suscept/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) suscipiēbātis suscipiēbāminī (vōs) susceperātis suscept/ī (-ae/-a) erātis (vōs) susciperētis susciperēminī (vōs) suscepissētis suscept/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) suscipiēbant suscipiēbantur (eī/eae/ea) susceperant suscept/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) susciperent susciperentur (eī/eae/ea) suscepissent suscept/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) suscipiam suscipiar (ego) susceperō suscept/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) suscipiēs suscipiēris (tu) susceperis suscept/us (-a/-um) eris (tu) suscipe suscipere (tu) suscipitō suscipitor
(is/ea/id) suscipiet suscipiētur (is/ea/id) susceperit suscept/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) suscipitō suscipitor
(nōs) suscipiēmus suscipiēmur (nōs) susceperimus suscept/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) suscipiētis suscipiēminī (vōs) susceperitis suscept/ī (-ae/-a) eritis (vōs) suscipite suscipiminī (vōs) suscipitōte
(eī/eae/ea) suscipient suscipientur (eī/eae/ea) susceperint suscept/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) suscipiuntō suscipiuntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: suscipere
passiivin preesens: suscipi
aktiivin perfekti: suscēpisse
passiivin perfekti: susceptus esse
passiivin futuurin perfekti: susceptūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: suscipiēns
passiivin perfekti: susceptus
passiivin futuuri: susceptūrus