Liite:Verbitaivutus/latina/obsideo

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) obsideō obsideor (ego) obsedī obsess/us (-a/-um) sum (ego) obsideam obsidear (ego) obsederim obsess/us (-a/-um) sim
(tu) obsidēs obsidēris (tu) obsedistī obsess/us (-a/-um) es (tu) obsideās obsideāris (tu) obsederīs obsess/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) obsidet obsidētur (is/ea/id) obsedit obsess/us (-a/-um) est (is/ea/id) obsideat obsideātur (is/ea/id) obsederit obsess/us (-a/-um) sit
(nōs) obsidēmus obsidēmur (nōs) obsedimus obsess/ī (-ae/-a) sumus (nōs) obsideāmus obsideāmur (nōs) obsederīmus obsess/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) obsidētis obsidēminī (vōs) obsedistis obsess/ī (-ae/-a) estis (vōs) obsideātis obsideāminī (vōs) obsederītis obsess/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) obsident obsidentur (eī/eae/ea) obsedērunt obsess/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) obsideant obsideantur (eī/eae/ea) obsederint obsess/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) obsidēbam obsidēbar (ego) obsederam obsess/us (-a/-um) eram (ego) obsidērem obsidērer (ego) obsedissem obsess/us (-a/-um) essem
(tu) obsidēbās obsidēbāris (tu) obsederās obsess/us (-a/-um) erās (tu) obsidērēs obsidērēris (tu) obsedissēs obsess/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) obsidēbat obsidēbātur (is/ea/id) obsederat obsess/us (-a/-um) erat (is/ea/id) obsidēret obsidērētur (is/ea/id) obsedisset obsess/us (-a/-um) esset
(nōs) obsidēbāmus obsidēbāmur (nōs) obsederāmus obsess/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) obsidērēmus obsidērēmur (nōs) obsedissēmus obsess/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) obsidēbātis obsidēbāminī (vōs) obsederātis obsess/ī (-ae/-a) erātis (vōs) obsidērētis obsidērēminī (vōs) obsedissētis obsess/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) obsidēbant obsidēbantur (eī/eae/ea) obsederant obsess/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) obsidērent obsidērentur (eī/eae/ea) obsedissent obsess/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) obsidēbo obsidēbor (ego) obsederō obsess/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) obsidēbis obsidēberis (tu) obsederis obsess/us (-a/-um) eris (tu) obsidē obsidēre (tu) obsidētō obsidētor
(is/ea/id) obsidēbit obsidēbitur (is/ea/id) obsederit obsess/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) obsidētō obsidētor
(nōs) obsidēbimus obsidēbimur (nōs) obsederimus obsess/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) obsidēbitis obsidēbiminī (vōs) obsederitis obsess/ī (-ae/-a) eritis (vōs) obsidēte obsidēminī (vōs) obsidētōte
(eī/eae/ea) obsidēbunt obsidēbuntur (eī/eae/ea) obsederint obsess/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) obsidentō obsidentor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: obsidēre
passiivin preesens: obsidēri
aktiivin perfekti: obsedisse
passiivin perfekti: obsessus esse
passiivin futuurin perfekti: obsessūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: obsidēns
passiivin perfekti: obsessus
passiivin futuuri: obsessūrus