Siirry sisältöön

Liite:Verbitaivutus/latina/moneo

Wikisanakirjasta
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) moneō moneor (ego) monuī monit/us (-a/-um) sum (ego) moneam monear (ego) monuerim monit/us (-a/-um) sim
(tu) monēs monēris (tu) monuistī monit/us (-a/-um) es (tu) moneās moneāris (tu) monuerīs monit/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) monet monētur (is/ea/id) monuit monit/us (-a/-um) est (is/ea/id) moneat moneātur (is/ea/id) monuerit monit/us (-a/-um) sit
(nōs) monēmus monēmur (nōs) monuimus monit/ī (-ae/-a) sumus (nōs) moneāmus moneāmur (nōs) monuerīmus monit/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) monētis monēminī (vōs) monuistis monit/ī (-ae/-a) estis (vōs) moneātis moneāminī (vōs) monuerītis monit/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) monent monentur (eī/eae/ea) monuērunt monit/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) moneant moneantur (eī/eae/ea) monuerint monit/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) monēbam monēbar (ego) monueram monit/us (-a/-um) eram (ego) monērem monērer (ego) monuissem monit/us (-a/-um) essem
(tu) monēbās monēbāris (tu) monuerās monit/us (-a/-um) erās (tu) monērēs monērēris (tu) monuissēs monit/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) monēbat monēbātur (is/ea/id) monuerat monit/us (-a/-um) erat (is/ea/id) monēret monērētur (is/ea/id) monuisset monit/us (-a/-um) esset
(nōs) monēbāmus monēbāmur (nōs) monuerāmus monit/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) monērēmus monērēmur (nōs) monuissēmus monit/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) monēbātis monēbāminī (vōs) monuerātis monit/ī (-ae/-a) erātis (vōs) monērētis monērēminī (vōs) monuissētis monit/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) monēbant monēbantur (eī/eae/ea) monuerant monit/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) monērent monērentur (eī/eae/ea) monuissent monit/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) monēbo monēbor (ego) monuerō monit/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) monēbis monēberis (tu) monueris monit/us (-a/-um) eris (tu) monē monēre (tu) monētō monētor
(is/ea/id) monēbit monēbitur (is/ea/id) monuerit monit/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) monētō monētor
(nōs) monēbimus monēbimur (nōs) monuerimus monit/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) monēbitis monēbiminī (vōs) monueritis monit/ī (-ae/-a) eritis (vōs) monēte monēminī (vōs) monētōte
(eī/eae/ea) monēbunt monēbuntur (eī/eae/ea) monuerint monit/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) monentō monentor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: monēre
passiivin preesens: monēri
aktiivin perfekti: monuisse
passiivin perfekti: monitus esse
passiivin futuurin perfekti: monitūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: monēns
passiivin perfekti: monitus
passiivin futuuri: monitūrus