Liite:Verbitaivutus/latina/medio

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) mediō medior luo (ego) mediāvī mediāt/us (-a/-um) sum (ego) mediem luo medier luo (ego) mediāverim luo mediāt/us (-a/-um) sim
(tu) mediās mediāris luo (tu) mediāvistī luo mediāt/us (-a/-um) es (tu) mediēs luo mediēris luo (tu) mediāverīs luo mediāt/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) mediat mediātur luo (is/ea/id) mediāvit luo mediāt/us (-a/-um) est (is/ea/id) mediet luo mediētur luo (is/ea/id) mediāverit luo mediāt/us (-a/-um) sit
(nōs) mediāmus mediāmur luo (nōs) mediāvimus luo mediāt/ī (-ae/-a) sumus (nōs) mediēmus luo mediēmur luo (nōs) mediāverīmus luo mediāt/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) mediātis mediāminī luo (vōs) mediāvistis luo mediāt/ī (-ae/-a) estis (vōs) mediētis luo mediēminī luo (vōs) mediāverītis luo mediāt/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) mediant mediantur luo (eī/eae/ea) mediāvērunt luo mediāt/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) medient luo medientur luo (eī/eae/ea) mediāverint luo mediāt/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) mediābam luo mediābar luo (ego) mediāveram luo mediāt/us (-a/-um) eram (ego) mediārem luo mediārer luo (ego) mediāvissem luo mediāt/us (-a/-um) essem
(tu) mediābās luo mediābāris luo (tu) mediāverās luo mediāt/us (-a/-um) erās (tu) mediārēs luo mediārēris luo (tu) mediāvissēs luo mediāt/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) mediābat luo mediābatur luo (is/ea/id) mediāverat luo mediāt/us (-a/-um) erat (is/ea/id) mediāret luo mediārētur luo (is/ea/id) mediāvisset luo mediāt/us (-a/-um) esset
(nōs) mediābāmus luo mediābāmur luo (nōs) mediāverāmus luo mediāt/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) mediārēmus luo mediārēmur luo (nōs) mediāvissēmus luo mediāt/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) mediābātis luo mediābāminī luo (vōs) mediāverātis luo mediāt/ī (-ae/-a) erātis (vōs) mediārētis luo mediārēminī luo (vōs) mediāvissētis luo mediāt/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) mediābant luo mediābantur luo (eī/eae/ea) mediāverant luo mediāt/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) mediārent luo mediārentur luo (eī/eae/ea) mediāvissent luo mediāt/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) mediābō luo mediābor luo (ego) mediāverō mediāt/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) mediābis luo mediāberis luo (tu) mediāveris mediāt/us (-a/-um) eris (tu) mediā mediāre (tu) mediātō mediātor
(is/ea/id) mediābit luo mediābitur luo (is/ea/id) mediāverit mediāt/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) mediātō mediātor
(nōs) mediābimus luo mediābimur luo (nōs) mediāverimus mediāt/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) mediābitis luo mediābiminī luo (vōs) mediāveritis mediāt/ī (-ae/-a) eritis (vōs) mediāte mediāminī (vōs) mediātōte
(eī/eae/ea) mediābunt luo mediābuntur luo (eī/eae/ea) mediāverint mediāt/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) mediantō mediantor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: mediāre
passiivin preesens: mediārī
aktiivin perfekti: mediāvisse
passiivin perfekti: mediātus esse
passiivin futuurin perfekti: mediātūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: mediāns
passiivin perfekti: mediātus
passiivin futuuri: mediātūrus