Liite:Verbitaivutus/latina/lino

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) linō linor (ego) lēvī lit/us (-a/-um) sum (ego) linam linar (ego) lēverim lit/us (-a/-um) sim
(tu) linis lineris (tu) lēvistī lit/us (-a/-um) es (tu) linās lināris (tu) lēverīs lit/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) linit linitur (is/ea/id) lēvit lit/us (-a/-um) est (is/ea/id) linat linātur (is/ea/id) lēverit lit/us (-a/-um) sit
(nōs) linimus linimur (nōs) lēvimus lit/ī (-ae/-a) sumus (nōs) lināmus lināmur (nōs) lēverīmus lit/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) linitis liniminī (vōs) lēvistis lit/ī (-ae/-a) estis (vōs) linātis lināminī (vōs) lēverītis lit/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) linunt linuntur (eī/eae/ea) lēvērunt lit/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) linant linantur (eī/eae/ea) lēverint lit/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) linēbam linēbar (ego) lēveram lit/us (-a/-um) eram (ego) linerem linerer (ego) lēvissem lit/us (-a/-um) essem
(tu) linēbās linēbāris (tu) lēverās lit/us (-a/-um) erās (tu) linerēs linerēris (tu) lēvissēs lit/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) linēbat linēbātur (is/ea/id) lēverat lit/us (-a/-um) erat (is/ea/id) lineret linerētur (is/ea/id) lēvisset lit/us (-a/-um) esset
(nōs) linēbāmus linēbāmur (nōs) lēverāmus lit/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) linerēmus linerēmur (nōs) lēvissēmus lit/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) linēbātis linēbāminī (vōs) lēverātis lit/ī (-ae/-a) erātis (vōs) linerētis linerēminī (vōs) lēvissētis lit/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) linēbant linēbantur (eī/eae/ea) lēverant lit/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) linerent linerentur (eī/eae/ea) lēvissent lit/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) linam linar (ego) lēverō lit/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) linēs linēris (tu) lēveris lit/us (-a/-um) eris (tu) line linere (tu) linitō linitor
(is/ea/id) linet linētur (is/ea/id) lēverit lit/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) linitō linitor
(nōs) linēmus linēmur (nōs) lēverimus lit/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) linētis linēminī (vōs) lēveritis lit/ī (-ae/-a) eritis (vōs) linite liniminī (vōs) linitōte
(eī/eae/ea) linent linentur (eī/eae/ea) lēverint lit/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) linuntō linuntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: linere
passiivin preesens: lini
aktiivin perfekti: lēvisse
passiivin perfekti: litus esse
passiivin futuurin perfekti: litūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: linēns
passiivin perfekti: litus
passiivin futuuri: litūrus