Liite:Verbitaivutus/latina/lino

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) linō linor (ego) levī lit/us (-a/-um) sum (ego) linam linar (ego) leverim lit/us (-a/-um) sim
(tu) linis lineris (tu) levistī lit/us (-a/-um) es (tu) linās lināris (tu) leverīs lit/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) linit linitur (is/ea/id) levit lit/us (-a/-um) est (is/ea/id) linat linātur (is/ea/id) leverit lit/us (-a/-um) sit
(nōs) linimus linimur (nōs) levimus lit/ī (-ae/-a) sumus (nōs) lināmus lināmur (nōs) leverīmus lit/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) linitis liniminī (vōs) levistis lit/ī (-ae/-a) estis (vōs) linātis lināminī (vōs) leverītis lit/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) linunt linuntur (eī/eae/ea) levērunt lit/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) linant linantur (eī/eae/ea) leverint lit/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) linēbam linēbar (ego) leveram lit/us (-a/-um) eram (ego) linerem linerer (ego) levissem lit/us (-a/-um) essem
(tu) linēbās linēbāris (tu) leverās lit/us (-a/-um) erās (tu) linerēs linerēris (tu) levissēs lit/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) linēbat linēbātur (is/ea/id) leverat lit/us (-a/-um) erat (is/ea/id) lineret linerētur (is/ea/id) levisset lit/us (-a/-um) esset
(nōs) linēbāmus linēbāmur (nōs) leverāmus lit/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) linerēmus linerēmur (nōs) levissēmus lit/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) linēbātis linēbāminī (vōs) leverātis lit/ī (-ae/-a) erātis (vōs) linerētis linerēminī (vōs) levissētis lit/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) linēbant linēbantur (eī/eae/ea) leverant lit/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) linerent linerentur (eī/eae/ea) levissent lit/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) linam linar (ego) leverō lit/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) linēs linēris (tu) leveris lit/us (-a/-um) eris (tu) line linere (tu) linitō linitor
(is/ea/id) linet linētur (is/ea/id) leverit lit/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) linitō linitor
(nōs) linēmus linēmur (nōs) leverimus lit/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) linētis linēminī (vōs) leveritis lit/ī (-ae/-a) eritis (vōs) linite liniminī (vōs) linitōte
(eī/eae/ea) linent linentur (eī/eae/ea) leverint lit/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) linuntō linuntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: linere
passiivin preesens: lini
aktiivin perfekti: lēvisse
passiivin perfekti: litus esse
passiivin futuurin perfekti: litūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: linēns
passiivin perfekti: litus
passiivin futuuri: litūrus