Siirry sisältöön

Liite:Verbitaivutus/latina/iaceo

Wikisanakirjasta
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) iaceō (ego) iacuī (ego) iaceam (ego) iacuerim
(tu) iacēs (tu) iacuistī (tu) iaceās (tu) iacuerīs
(is/ea/id) iacet (is/ea/id) iacuit (is/ea/id) iaceat (is/ea/id) iacuerit
(nōs) iacēmus (nōs) iacuimus (nōs) iaceāmus (nōs) iacuerīmus
(vōs) iacētis (vōs) iacuistis (vōs) iaceātis (vōs) iacuerītis
(eī/eae/ea) iacent (eī/eae/ea) iacuērunt (eī/eae/ea) iaceant (eī/eae/ea) iacuerint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) iacēbam (ego) iacueram (ego) iacērem (ego) iacuissem
(tu) iacēbās (tu) iacuerās (tu) iacērēs (tu) iacuissēs
(is/ea/id) iacēbat (is/ea/id) iacuerat (is/ea/id) iacēret (is/ea/id) iacuisset
(nōs) iacēbāmus (nōs) iacuerāmus (nōs) iacērēmus (nōs) iacuissēmus
(vōs) iacēbātis (vōs) iacuerātis (vōs) iacērētis (vōs) iacuissētis
(eī/eae/ea) iacēbant (eī/eae/ea) iacuerant (eī/eae/ea) iacērent (eī/eae/ea) iacuissent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) iacēbo (ego) iacuerō (ego) (ego)
(tu) iacēbis (tu) iacueris (tu) iacē (tu) iacētō
(is/ea/id) iacēbit (is/ea/id) iacuerit (is/ea/id) (is/ea/id) iacētō
(nōs) iacēbimus (nōs) iacuerimus (nōs) (nōs)
(vōs) iacēbitis (vōs) iacueritis (vōs) iacēte (vōs) iacētōte
(eī/eae/ea) iacēbunt (eī/eae/ea) iacuerint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) iacentō

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: iacēre
aktiivin perfekti: iacuisse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: iacēns