Liite:Verbitaivutus/latina/fumo

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) fūmō fūmor luo (ego) fūmāvī fūmāt/us luo (-a/-um) sum (ego) fūmem luo fūmer (ego) fūmāverim luo fūmāt/us (-a/-um) sim
(tu) fūmās fūmāris luo (tu) fūmāvistī luo fūmāt/us (-a/-um) es (tu) fūmēs fūmēris luo (tu) fūmāverīs luo fūmāt/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) fūmat luo fūmātur luo (is/ea/id) fūmāvit luo fūmāt/us (-a/-um) est (is/ea/id) fūmet luo fūmētur luo (is/ea/id) fūmāverit luo fūmāt/us (-a/-um) sit
(nōs) fūmāmus luo fūmāmur luo (nōs) fūmāvimus luo fūmāt/ī luo (-ae/-a) sumus (nōs) fūmēmus luo fūmēmur luo (nōs) fūmāverīmus luo fūmāt/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) fūmātis luo fūmāminī luo (vōs) fūmāvistis luo fūmāt/ī (-ae/-a) estis (vōs) fūmētis luo fūmēminī luo (vōs) fūmāverītis luo fūmāt/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) fūmant fūmantur luo (eī/eae/ea) fūmāvērunt luo fūmāt/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) fūment luo fūmentur luo (eī/eae/ea) fūmāverint luo fūmāt/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) fūmābam luo fūmābar luo (ego) fūmāveram luo fūmāt/us (-a/-um) eram (ego) fūmārem luo fūmārer luo (ego) fūmāvissem luo fūmāt/us (-a/-um) essem
(tu) fūmābās fūmābāris luo (tu) fūmāverās luo fūmāt/us (-a/-um) erās (tu) fūmārēs luo fūmārēris luo (tu) fūmāvissēs luo fūmāt/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) fūmābat luo fūmābatur luo (is/ea/id) fūmāverat luo fūmāt/us (-a/-um) erat (is/ea/id) fūmāret luo fūmārētur luo (is/ea/id) fūmāvisset luo fūmāt/us (-a/-um) esset
(nōs) fūmābāmus luo fūmābāmur luo (nōs) fūmāverāmus luo fūmāt/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) fūmārēmus luo fūmārēmur luo (nōs) fūmāvissēmus luo fūmāt/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) fūmābātis luo fūmābāminī luo (vōs) fūmāverātis luo fūmāt/ī (-ae/-a) erātis (vōs) fūmārētis luo fūmārēminī luo (vōs) fūmāvissētis luo fūmāt/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) fūmābant luo fūmābantur luo (eī/eae/ea) fūmāverant luo fūmāt/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) fūmārent luo fūmārentur luo (eī/eae/ea) fūmāvissent luo fūmāt/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) fūmābō luo fūmābor luo (ego) fūmāverō luo fūmāt/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) fūmābis luo fūmāberis luo (tu) fūmāveris fūmāt/us (-a/-um) eris (tu) fūmā fūmāre (tu) fūmātō luo fūmātor luo
(is/ea/id) fūmābit luo fūmābitur luo (is/ea/id) fūmāverit fūmāt/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) fūmātō fūmātor
(nōs) fūmābimus luo fūmābimur luo (nōs) fūmāverimus fūmāt/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) fūmābitis luo fūmābiminī luo (vōs) fūmāveritis fūmāt/ī (-ae/-a) eritis (vōs) fūmāte luo fūmāminī (vōs) fūmātōte luo
(eī/eae/ea) fūmābunt luo fūmābuntur luo (eī/eae/ea) fūmāverint fūmāt/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) fūmantō luo fūmantor luo

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: fūmāre
passiivin preesens: fūmārī luo
aktiivin perfekti: fūmāvisse luo
passiivin perfekti: fūmātus esse
passiivin futuurin perfekti: fūmātūrus luo esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: fūmāns luo
passiivin perfekti: fūmātus
passiivin futuuri: fūmātūrus