Siirry sisältöön

Liite:Verbitaivutus/latina/dicto

Wikisanakirjasta
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dictō dictor (ego) dictāvī dictāt/us (-a/-um) sum (ego) dictem dicter (ego) dictāverim dictāt/us (-a/-um) sim
(tu) dictās dictāris (tu) dictāvistī dictāt/us (-a/-um) es (tu) dictēs dictēris (tu) dictāverīs dictāt/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) dictat dictātur (is/ea/id) dictāvit dictāt/us (-a/-um) est (is/ea/id) dictet dictētur (is/ea/id) dictāverit dictāt/us (-a/-um) sit
(nōs) dictāmus dictāmur (nōs) dictāvimus dictāt/ī (-ae/-a) sumus (nōs) dictēmus dictēmur (nōs) dictāverīmus dictāt/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) dictātis dictāminī (vōs) dictāvistis dictāt/ī (-ae/-a) estis (vōs) dictētis dictēminī (vōs) dictāverītis dictāt/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) dictant dictantur (eī/eae/ea) dictāvērunt dictāt/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) dictent dictentur (eī/eae/ea) dictāverint dictāt/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dictābam dictābar (ego) dictāveram dictāt/us (-a/-um) eram (ego) dictārem dictārer (ego) dictāvissem dictāt/us (-a/-um) essem
(tu) dictābās dictābāris (tu) dictāverās dictāt/us (-a/-um) erās (tu) dictārēs dictārēris (tu) dictāvissēs dictāt/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) dictābat dictābatur (is/ea/id) dictāverat dictāt/us (-a/-um) erat (is/ea/id) dictāret dictārētur (is/ea/id) dictāvisset dictāt/us (-a/-um) esset
(nōs) dictābāmus dictābāmur (nōs) dictāverāmus dictāt/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) dictārēmus dictārēmur (nōs) dictāvissēmus dictāt/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) dictābātis dictābāminī (vōs) dictāverātis dictāt/ī (-ae/-a) erātis (vōs) dictārētis dictārēminī (vōs) dictāvissētis dictāt/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) dictābant dictābantur (eī/eae/ea) dictāverant dictāt/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) dictārent dictārentur (eī/eae/ea) dictāvissent dictāt/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dictābō dictābor (ego) dictāverō dictāt/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) dictābis dictāberis (tu) dictāveris dictāt/us (-a/-um) eris (tu) dictā dictāre (tu) dictātō dictātor
(is/ea/id) dictābit dictābitur (is/ea/id) dictāverit dictāt/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) dictātō dictātor
(nōs) dictābimus dictābimur (nōs) dictāverimus dictāt/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) dictābitis dictābiminī (vōs) dictāveritis dictāt/ī (-ae/-a) eritis (vōs) dictāte dictāminī (vōs) dictātōte
(eī/eae/ea) dictābunt dictābuntur (eī/eae/ea) dictāverint dictāt/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) dictantō dictantor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: dictāre
passiivin preesens: dictārī
aktiivin perfekti: dictāvisse
passiivin perfekti: dictātus esse
passiivin futuurin perfekti: dictātūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: dictāns
passiivin perfekti: dictātus
passiivin futuuri: dictātūrus