Liite:Verbitaivutus/latina/denso

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dēnsō dēnsor luo (ego) dēnsāvī dēnsāt/us (-a/-um) sum (ego) dēnsem dēnser (ego) dēnsāverim dēnsāt/us (-a/-um) sim
(tu) dēnsās dēnsāris luo (tu) dēnsāvistī dēnsāt/us (-a/-um) es (tu) dēnsēs dēnsēris (tu) dēnsāverīs dēnsāt/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) dēnsat dēnsātur luo (is/ea/id) dēnsāvit dēnsāt/us (-a/-um) est (is/ea/id) dēnset dēnsētur (is/ea/id) dēnsāverit dēnsāt/us (-a/-um) sit
(nōs) dēnsāmus dēnsāmur luo (nōs) dēnsāvimus dēnsāt/ī (-ae/-a) sumus (nōs) dēnsēmus dēnsēmur (nōs) dēnsāverīmus dēnsāt/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) dēnsātis dēnsāminī luo (vōs) dēnsāvistis dēnsāt/ī (-ae/-a) estis (vōs) dēnsētis dēnsēminī (vōs) dēnsāverītis dēnsāt/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) dēnsant dēnsantur luo (eī/eae/ea) dēnsāvērunt dēnsāt/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) dēnsent dēnsentur (eī/eae/ea) dēnsāverint dēnsāt/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dēnsābam luo dēnsābar luo (ego) dēnsāveram luo dēnsāt/us (-a/-um) eram (ego) dēnsārem luo dēnsārer luo (ego) dēnsāvissem luo dēnsāt/us (-a/-um) essem
(tu) dēnsābās luo dēnsābāris luo (tu) dēnsāverās luo dēnsāt/us (-a/-um) erās (tu) dēnsārēs luo dēnsārēris luo (tu) dēnsāvissēs luo dēnsāt/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) dēnsābat luo dēnsābatur luo (is/ea/id) dēnsāverat luo dēnsāt/us (-a/-um) erat (is/ea/id) dēnsāret luo dēnsārētur luo (is/ea/id) dēnsāvisset luo dēnsāt/us (-a/-um) esset
(nōs) dēnsābāmus luo dēnsābāmur luo (nōs) dēnsāverāmus luo dēnsāt/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) dēnsārēmus luo dēnsārēmur luo (nōs) dēnsāvissēmus luo dēnsāt/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) dēnsābātis luo dēnsābāminī luo (vōs) dēnsāverātis luo dēnsāt/ī (-ae/-a) erātis (vōs) dēnsārētis luo dēnsārēminī luo (vōs) dēnsāvissētis luo dēnsāt/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) dēnsābant luo dēnsābantur luo (eī/eae/ea) dēnsāverant luo dēnsāt/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) dēnsārent luo dēnsārentur luo (eī/eae/ea) dēnsāvissent luo dēnsāt/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dēnsābō luo dēnsābor luo (ego) dēnsāverō dēnsāt/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) dēnsābis luo dēnsāberis luo (tu) dēnsāveris dēnsāt/us (-a/-um) eris (tu) dēnsā dēnsāre (tu) dēnsātō luo dēnsātor luo
(is/ea/id) dēnsābit luo dēnsābitur luo (is/ea/id) dēnsāverit dēnsāt/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) dēnsātō dēnsātor
(nōs) dēnsābimus luo dēnsābimur luo (nōs) dēnsāverimus dēnsāt/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) dēnsābitis luo dēnsābiminī luo (vōs) dēnsāveritis dēnsāt/ī (-ae/-a) eritis (vōs) dēnsāte luo dēnsāminī (vōs) dēnsātōte luo
(eī/eae/ea) dēnsābunt luo dēnsābuntur luo (eī/eae/ea) dēnsāverint dēnsāt/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) dēnsantō luo dēnsantor luo

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: dēnsāre
passiivin preesens: dēnsārī
aktiivin perfekti: dēnsāvisse
passiivin perfekti: dēnsātus esse
passiivin futuurin perfekti: dēnsātūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: dēnsāns
passiivin perfekti: dēnsātus
passiivin futuuri: dēnsātūrus