Liite:Verbitaivutus/latina/dedo

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dēdō dēdor luo (ego) dēdidī dēdit/us (-a/-um) sum (ego) dēdam luo dēdar luo (ego) dēdiderim luo dēdit/us (-a/-um) sim
(tu) dēdis luo dēderis (tu) dēdidistī luo dēdit/us (-a/-um) es (tu) dēdās luo dēdāris luo (tu) dēdiderīs luo dēdit/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) dēdit dēditur luo (is/ea/id) dēdidit luo dēdit/us (-a/-um) est (is/ea/id) dēdat luo dēdātur luo (is/ea/id) dēdiderit luo dēdit/us (-a/-um) sit
(nōs) dēdimus luo dēdimur luo (nōs) dēdidimus luo dēdit/ī luo (-ae/-a) sumus (nōs) dēdāmus luo dēdāmur luo (nōs) dēdiderīmus luo dēdit/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) dēditis dēdiminī luo (vōs) dēdidistis luo dēdit/ī (-ae/-a) estis (vōs) dēdātis luo dēdāminī luo (vōs) dēdiderītis luo dēdit/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) dēdunt luo dēduntur luo (eī/eae/ea) dēdidērunt luo dēdit/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) dēdant luo dēdantur luo (eī/eae/ea) dēdiderint luo dēdit/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dēdēbam luo dēdēbar luo (ego) dēdideram luo dēdit/us (-a/-um) eram (ego) dēderem luo dēderer luo (ego) dēdidissem luo dēdit/us (-a/-um) essem
(tu) dēdēbās luo dēdēbāris luo (tu) dēdiderās luo dēdit/us (-a/-um) erās (tu) dēderēs luo dēderēris luo (tu) dēdidissēs luo dēdit/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) dēdēbat luo dēdēbātur luo (is/ea/id) dēdiderat luo dēdit/us (-a/-um) erat (is/ea/id) dēderet luo dēderētur luo (is/ea/id) dēdidisset luo dēdit/us (-a/-um) esset
(nōs) dēdēbāmus luo dēdēbāmur luo (nōs) dēdiderāmus luo dēdit/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) dēderēmus luo dēderēmur luo (nōs) dēdidissēmus luo dēdit/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) dēdēbātis luo dēdēbāminī luo (vōs) dēdiderātis luo dēdit/ī (-ae/-a) erātis (vōs) dēderētis luo dēderēminī luo (vōs) dēdidissētis luo dēdit/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) dēdēbant luo dēdēbantur luo (eī/eae/ea) dēdiderant luo dēdit/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) dēderent luo dēderentur luo (eī/eae/ea) dēdidissent luo dēdit/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dēdam dēdar (ego) dēdiderō luo dēdit/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) dēdēs luo dēdēris (tu) dēdideris dēdit/us (-a/-um) eris (tu) dēde dēdere (tu) dēditō dēditor
(is/ea/id) dēdet luo dēdētur luo (is/ea/id) dēdiderit dēdit/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) dēditō dēditor
(nōs) dēdēmus luo dēdēmur luo (nōs) dēdiderimus dēdit/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) dēdētis luo dēdēminī luo (vōs) dēdideritis dēdit/ī (-ae/-a) eritis (vōs) dēdite dēdiminī (vōs) dēditōte
(eī/eae/ea) dēdent luo dēdentur luo (eī/eae/ea) dēdiderint dēdit/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) dēduntō dēduntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: dēdere
passiivin preesens: dēdi
aktiivin perfekti: dēdidisse
passiivin perfekti: dēditus esse
passiivin futuurin perfekti: dēditūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: dēdēns luo
passiivin perfekti: dēditus
passiivin futuuri: dēditūrus