Liite:Verbitaivutus/latina/curro

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) currō curror luo (ego) cucurrī curs/us (-a/-um) sum (ego) curram luo currar (ego) cucurrerim luo curs/us (-a/-um) sim
(tu) curris luo curreris luo (tu) cucurristī luo curs/us (-a/-um) es (tu) currās luo currāris luo (tu) cucurrerīs luo curs/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) currit luo curritur luo (is/ea/id) cucurrit luo curs/us (-a/-um) est (is/ea/id) currat luo currātur luo (is/ea/id) cucurrerit luo curs/us (-a/-um) sit
(nōs) currimus luo currimur luo (nōs) cucurrimus luo curs/ī luo (-ae/-a) sumus (nōs) currāmus luo currāmur luo (nōs) cucurrerīmus luo curs/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) curritis luo curriminī luo (vōs) cucurristis luo curs/ī (-ae/-a) estis (vōs) currātis luo currāminī luo (vōs) cucurrerītis luo curs/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) currunt luo curruntur luo (eī/eae/ea) cucurrērunt luo curs/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) currant currantur luo (eī/eae/ea) cucurrerint luo curs/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) currēbam luo currēbar luo (ego) cucurreram luo curs/us (-a/-um) eram (ego) currerem luo currerer luo (ego) cucurrissem luo curs/us (-a/-um) essem
(tu) currēbās luo currēbāris luo (tu) cucurrerās luo curs/us (-a/-um) erās (tu) currerēs luo currerēris luo (tu) cucurrissēs luo curs/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) currēbat luo currēbātur luo (is/ea/id) cucurrerat luo curs/us (-a/-um) erat (is/ea/id) curreret luo currerētur luo (is/ea/id) cucurrisset luo curs/us (-a/-um) esset
(nōs) currēbāmus luo currēbāmur luo (nōs) cucurrerāmus luo curs/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) currerēmus luo currerēmur luo (nōs) cucurrissēmus luo curs/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) currēbātis luo currēbāminī luo (vōs) cucurrerātis luo curs/ī (-ae/-a) erātis (vōs) currerētis luo currerēminī luo (vōs) cucurrissētis luo curs/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) currēbant luo currēbantur luo (eī/eae/ea) cucurrerant luo curs/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) currerent luo currerentur luo (eī/eae/ea) cucurrissent luo curs/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) curram currar (ego) cucurrerō luo curs/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) currēs luo currēris (tu) cucurreris curs/us (-a/-um) eris (tu) curre luo currere (tu) curritō luo curritor luo
(is/ea/id) curret luo currētur luo (is/ea/id) cucurrerit curs/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) curritō curritor
(nōs) currēmus luo currēmur luo (nōs) cucurrerimus curs/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) currētis luo currēminī luo (vōs) cucurreritis curs/ī (-ae/-a) eritis (vōs) currite luo curriminī (vōs) curritōte luo
(eī/eae/ea) current currentur luo (eī/eae/ea) cucurrerint curs/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) curruntō luo curruntor luo

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: currere
passiivin preesens: curri luo
aktiivin perfekti: cucurrisse luo
passiivin perfekti: cursus esse
passiivin futuurin perfekti: cursūrus luo esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: currēns luo
passiivin perfekti: cursus
passiivin futuuri: cursūrus