Liite:Verbitaivutus/latina/curro

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) currō curror (ego) cucurrī curs/us (-a/-um) sum (ego) curram currar (ego) cucurrerim curs/us (-a/-um) sim
(tu) curris curreris (tu) cucurristī curs/us (-a/-um) es (tu) currās currāris (tu) cucurrerīs curs/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) currit curritur (is/ea/id) cucurrit curs/us (-a/-um) est (is/ea/id) currat currātur (is/ea/id) cucurrerit curs/us (-a/-um) sit
(nōs) currimus currimur (nōs) cucurrimus curs/ī (-ae/-a) sumus (nōs) currāmus currāmur (nōs) cucurrerīmus curs/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) curritis curriminī (vōs) cucurristis curs/ī (-ae/-a) estis (vōs) currātis currāminī (vōs) cucurrerītis curs/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) currunt curruntur (eī/eae/ea) cucurrērunt curs/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) currant currantur (eī/eae/ea) cucurrerint curs/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) currēbam currēbar (ego) cucurreram curs/us (-a/-um) eram (ego) currerem currerer (ego) cucurrissem curs/us (-a/-um) essem
(tu) currēbās currēbāris (tu) cucurrerās curs/us (-a/-um) erās (tu) currerēs currerēris (tu) cucurrissēs curs/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) currēbat currēbātur (is/ea/id) cucurrerat curs/us (-a/-um) erat (is/ea/id) curreret currerētur (is/ea/id) cucurrisset curs/us (-a/-um) esset
(nōs) currēbāmus currēbāmur (nōs) cucurrerāmus curs/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) currerēmus currerēmur (nōs) cucurrissēmus curs/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) currēbātis currēbāminī (vōs) cucurrerātis curs/ī (-ae/-a) erātis (vōs) currerētis currerēminī (vōs) cucurrissētis curs/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) currēbant currēbantur (eī/eae/ea) cucurrerant curs/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) currerent currerentur (eī/eae/ea) cucurrissent curs/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) curram currar (ego) cucurrerō curs/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) currēs currēris (tu) cucurreris curs/us (-a/-um) eris (tu) curre currere (tu) curritō curritor
(is/ea/id) curret currētur (is/ea/id) cucurrerit curs/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) curritō curritor
(nōs) currēmus currēmur (nōs) cucurrerimus curs/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) currētis currēminī (vōs) cucurreritis curs/ī (-ae/-a) eritis (vōs) currite curriminī (vōs) curritōte
(eī/eae/ea) current currentur (eī/eae/ea) cucurrerint curs/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) curruntō curruntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: currere
passiivin preesens: curri
aktiivin perfekti: cucurrisse
passiivin perfekti: cursus esse
passiivin futuurin perfekti: cursūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: currēns
passiivin perfekti: cursus
passiivin futuuri: cursūrus