Liite:Verbitaivutus/latina/caveo

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) caveō caveor (ego) cāvī caut/us (-a/-um) sum (ego) caveam cavear (ego) cāverim caut/us (-a/-um) sim
(tu) cavēs cavēris (tu) cāvistī caut/us (-a/-um) es (tu) caveās caveāris (tu) cāverīs caut/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) cavet cavētur (is/ea/id) cāvit caut/us (-a/-um) est (is/ea/id) caveat caveātur (is/ea/id) cāverit caut/us (-a/-um) sit
(nōs) cavēmus cavēmur (nōs) cāvimus caut/ī (-ae/-a) sumus (nōs) caveāmus caveāmur (nōs) cāverīmus caut/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) cavētis cavēminī (vōs) cāvistis caut/ī (-ae/-a) estis (vōs) caveātis caveāminī (vōs) cāverītis caut/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) cavent caventur (eī/eae/ea) cāvērunt caut/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) caveant caveantur (eī/eae/ea) cāverint caut/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) cavēbam cavēbar (ego) cāveram caut/us (-a/-um) eram (ego) cavērem cavērer (ego) cāvissem caut/us (-a/-um) essem
(tu) cavēbās cavēbāris (tu) cāverās caut/us (-a/-um) erās (tu) cavērēs cavērēris (tu) cāvissēs caut/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) cavēbat cavēbātur (is/ea/id) cāverat caut/us (-a/-um) erat (is/ea/id) cavēret cavērētur (is/ea/id) cāvisset caut/us (-a/-um) esset
(nōs) cavēbāmus cavēbāmur (nōs) cāverāmus caut/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) cavērēmus cavērēmur (nōs) cāvissēmus caut/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) cavēbātis cavēbāminī (vōs) cāverātis caut/ī (-ae/-a) erātis (vōs) cavērētis cavērēminī (vōs) cāvissētis caut/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) cavēbant cavēbantur (eī/eae/ea) cāverant caut/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) cavērent cavērentur (eī/eae/ea) cāvissent caut/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) cavēbo cavēbor (ego) cāverō caut/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) cavēbis cavēberis (tu) cāveris caut/us (-a/-um) eris (tu) cavē cavēre (tu) cavētō cavētor
(is/ea/id) cavēbit cavēbitur (is/ea/id) cāverit caut/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) cavētō cavētor
(nōs) cavēbimus cavēbimur (nōs) cāverimus caut/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) cavēbitis cavēbiminī (vōs) cāveritis caut/ī (-ae/-a) eritis (vōs) cavēte cavēminī (vōs) cavētōte
(eī/eae/ea) cavēbunt cavēbuntur (eī/eae/ea) cāverint caut/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) caventō caventor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: cavēre
passiivin preesens: cavēri
aktiivin perfekti: cāvisse
passiivin perfekti: cautus esse
passiivin futuurin perfekti: cautūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: cavēns
passiivin perfekti: cautus
passiivin futuuri: cautūrus