Liite:Verbitaivutus/latina/ago

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) agō agor (ego) egī act/us (-a/-um) sum (ego) agam agar (ego) egerim act/us (-a/-um) sim
(tu) agis ageris (tu) egistī act/us (-a/-um) es (tu) agās agāris (tu) egerīs act/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) agit agitur (is/ea/id) egit act/us (-a/-um) est (is/ea/id) agat agātur (is/ea/id) egerit act/us (-a/-um) sit
(nōs) agimus agimur (nōs) egimus act/ī (-ae/-a) sumus (nōs) agāmus agāmur (nōs) egerīmus act/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) agitis agiminī (vōs) egistis act/ī (-ae/-a) estis (vōs) agātis agāminī (vōs) egerītis act/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) agunt aguntur (eī/eae/ea) egērunt act/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) agant agantur (eī/eae/ea) egerint act/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) agēbam agēbar (ego) egeram act/us (-a/-um) eram (ego) agerem agerer (ego) egissem act/us (-a/-um) essem
(tu) agēbās agēbāris (tu) egerās act/us (-a/-um) erās (tu) agerēs agerēris (tu) egissēs act/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) agēbat agēbātur (is/ea/id) egerat act/us (-a/-um) erat (is/ea/id) ageret agerētur (is/ea/id) egisset act/us (-a/-um) esset
(nōs) agēbāmus agēbāmur (nōs) egerāmus act/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) agerēmus agerēmur (nōs) egissēmus act/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) agēbātis agēbāminī (vōs) egerātis act/ī (-ae/-a) erātis (vōs) agerētis agerēminī (vōs) egissētis act/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) agēbant agēbantur (eī/eae/ea) egerant act/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) agerent agerentur (eī/eae/ea) egissent act/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) agam agar (ego) egerō act/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) agēs agēris (tu) egeris act/us (-a/-um) eris (tu) age agere (tu) agitō agitor
(is/ea/id) aget agētur (is/ea/id) egerit act/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) agitō agitor
(nōs) agēmus agēmur (nōs) egerimus act/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) agētis agēminī (vōs) egeritis act/ī (-ae/-a) eritis (vōs) agite agiminī (vōs) agitōte
(eī/eae/ea) agent agentur (eī/eae/ea) egerint act/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) aguntō aguntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: agere
passiivin preesens: agi
aktiivin perfekti: ēgisse
passiivin perfekti: actus esse
passiivin futuurin perfekti: actūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: agēns
passiivin perfekti: actus
passiivin futuuri: actūrus