Liite:Luvut/Puola

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Puolan kielen numeroiden/lukujen ja järjestyslukujen taulukko
Symboli Kardinaaliluku Järjestysluku
0 zero zerowy
1 jeden pierwszy
2 dwa drugi
3 trzy trzeci
4 cztery czwarty
5 pięć piąty
6 sześć szósty
7 siedem siódmy
8 osiem ósmy
9 dziewięć dziewiąty
10 dziesięć dziesiąty
11 jedenaście jedenasty
12 dwanaście dwunasty
13 trzynaście trzynasty
14 czternaście czternasty
15 piętnaście piętnasty
16 szesnaście szesnasty
17 siedemnaście siedemnasty
18 osiemnaście osiemnasty
19 dziewiętnaście dziewiętnasty
20 dwadzieścia dwudziesty
21 dwadzieścia jeden dwudziesty pierwszy
22 dwadzieścia dwa dwudziesty drugi
23 dwadzieścia trzy dwudziesty trzeci
...
30 trzydzieści trzydziesty
40 czterdzieści czterdziesty
50 pięćdziesiąt pięćdziesiąty
60 sześćdziesiąt sześćdziesiąty
70 siedemdziesiąt siedemdziesiąty
80 osiemdziesiąt osiemdziesiąty
90 dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąty
...
100 sto setny
200 dwieście dwusetny
300 trzysta trzechsetny
400 czterysta czterechsetny
500 pięćset pięćsetny
600 sześćset sześćsetny
700 siedemset siedemsetny
800 osiemset osiemsetny
900 dziewięćset dziewięćsetny
...
1 000 tysiąc tysięczny
1 000 000 (miljoona) milion milionowy
109 (miljardi) miliard miliardowy
1012 (biljoona) bilion bilionowy
1015 (tuhat biljoonaa) biliard biliardowy
1018 (triljoona) trylion trylionowy
1021 (tuhat triljoonaa) triliard triliardowy
1024 (kvadriljoona) kwadrylion kwadrylionowy
1027 (tuhat kvadriljoonaa) kwadryliard kwadryliardowy
1030 (kvintiljoona) kwintylion kwintylionowy
1033 (tuhat kvintiljoonaa) kwintyliard kwintyliardowy