Liite:Luvut/Latina

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Luvut 1–9[muokkaa]

luku kardinaaliluku järjestysluku
1 (I) ūnus ūna ūnum prīmus prīma prīmum
2 (II) duo duae duo secundus secunda secundum
3 (III) trēs trēs tria tertius tertia tertium
4 (IV) quattuor quartus quarta quartum
5 (V) quīnque quīntus quīnta quīntum
6 (VI) sex sextus sexta sextum
7 (VII) septem septimus septima septimum
8 (VIII) octō octāvus octāva octāvum
9 (IX) novem nōnus nōna nōnum

Luvut 10–19[muokkaa]

luku kardinaaliluku järjestysluku
10 (X) decem decimus decima decimum
11 (XI) ūndecim ūndecimus ūndecima ūndecimum
12 (XII) duodecim duodecimus duodecima duodecimum
13 (XIII) tredecim
(decem tres)
(decem et tres)
tertius decimus tertia decima tertium decimum
decimus (et) tertius decima (et) tertia decimum (et) tertium
14 (XIV) quattuordecim (luvuista 4–7 järjestysluku + decimus -a -um)
15 (XV) quīndecim
16 (XVI) sēdecim
17 (XVII) septendecim
18 (XVIII) duodēvīgintī
(octodecim)
duodēvīcēnsimus duodēvīcēnsima duodēvīcēnsimum
(octāvus decimus octāva decima octāvum decimum)
19 (XIX) ūndēvīgintī
(novemdecim)
ūndēvīcēnsimus ūndēvīcēnsima ūndēvīcēnsimum
(nōnus decimus nōna decima nōnum decimum)

Kymmenen kerrannaiset[muokkaa]

luku kardinaaliluku järjestysluku
20 (XX) vīgintī vīcēnsimus vīcēnsima vīcēnsimum
(vīgēnsimus vīgēnsima vīgēnsimum)
vīcēsimus vīcēsima vīcēsimum
(vīgēsimus vīgēsima vīgēsimum)
30 (XXX) trīgintā trīcēnsimus trīcēnsima trīcēnsimum
trīcēsimus trīcēsima trīcēsimum
40 (XL) quadrāgintā quadrāgēnsimus quadrāgēnsima quadrāgēnsimum
quadrāgēsimus quadrāgēsima quadrāgēsimum
50 (L) quīnquāgintā quīnquāgēnsimus quīnquāgēnsima quīnquāgēnsimum
quīnquāgēsimus quīnquāgēsima quīnquāgēsimum
60 (LX) sexāgintā sexāgēnsimus sexāgēnsima sexāgēnsimum
sexāgēsimus sexāgēsima sexāgēsimum
70 (LXX) septuāgintā septuāgēnsimus septuāgēnsima septuāgēnsimum
septuāgēsimus septuāgēsima septuāgēsimum
80 (LXXX) octōgintā octōgēnsimus octōgēnsima octōgēnsimum
octōgēsimus octōgēsima octōgēsimum
90 (XC) nōnāgintā nōnāgēnsimus nōnāgēnsima nōnāgēnsimum
nōnāgēsimus nōnāgēsima nōnāgēsimum

Sadan kerrannaiset[muokkaa]

luku kardinaaliluku järjestysluku
100 (C) centum centēnsimus centēnsima centēnsimum
centēsimus centēsima centēsimum
200 (CC) ducentī ducentae ducenta ducentēnsimus ducentēnsima ducentēnsimum
ducentēsimus ducentēsima ducentēsimum
300 (CCC) trecentī trecentae trecenta trecentēnsimus trecentēnsima trecentēnsimum
trecentēsimus trecentēsima trecentēsimum
400 (CD) quadringentī quadringentae quadringenta quadringentēnsimus quadringentēnsima quadringentēnsimum
quadringentēsimus quadringentēsima quadringentēsimum
500 (D) quīngentī quīngentae quīngenta quīngentēnsimus quīngentēnsima quīngentēnsimum
quīngentēsimus quīngentēsima quīngentēsimum
600 (DC) sescentī sescentae sescenta sescentēnsimus sescentēnsima sescentēnsimum
sescentēsimus sescentēsima sescentēsimum
700 (DCC) septingentī septingentae septingenta septingentēnsimus septingentēnsima septingentēnsimum
septingentēsimus septingentēsima septingentēsimum
800 (DCCC) octingentī octingentae octingenta octingentēnsimus octingentēnsima octingentēnsimum
octingentēsimus octingentēsima octingentēsimum
900 (CM) nōngentī nōngentae nōngenta nōngentēnsimus nōngentēnsima nōngentēnsimum
nōngentēsimus nōngentēsima nōngentēsimum

Tuhannen kerrannaiset[muokkaa]

luku kardinaaliluku järjestysluku
1000 (M) mīlle mīllēnsimus
2000 (MM) duo mīlia n.
(mīllia n.)
ensimmäistä numeroa vastaava adverbi + mīllēnsimus -a -um
(esim. quīnquiēns mīllēnsimus)
3000 (MMM) tria
4000 (MV) quattuor
5000 (V) quīnque
6000 (VM) sex
7000 (VMM) septem
8000 (VMMM) octō
9000 (MX) novem
10000 (X) decem

Katso myös[muokkaa]