Liite:Kansainvälinen yksikköjärjestelmä

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Katso artikkeli Kansainvälinen yksikköjärjestelmä Wikipediassa, vapaassa tietosanakirjassa.

SI-järjestelmän perusyksiköt[muokkaa]

Mitattava suure Suureen tunnus Yksikön nimi Yksikön tunnus
aika t sekunti s
pituus (etäisyys, korkeus) l metri m
massa m kilogramma kg
sähkövirta I ampeeri A
termodynaaminen lämpötila T kelvin K
ainemäärä n mooli mol
valovoima Iv kandela cd

SI-järjestelmän nimettyjä johdannaisyksiköitä[muokkaa]

Mitattava suure Suureen tunnus Yksikön nimi Yksikön tunnus
lämpötila T celsiusaste °C
taajuus f hertsi Hz
tasokulma α radiaani rad
avaruuskulma Ω steradiaani sr
voima F newton N
paine p pascal Pa
jännitys s, σ
kimmokerroin E, Y
energia E, W joule J
teho P watti W
lämpövirta H, Φ, F
pätöteho P
loisteho Q vari var
näennäisteho S volttiampeeri VA
Sähköopin yksiköt
sähkövaraus Q coulombi C
sähkövuo Ψ
jännite U voltti V
sähköinen potentiaali V
sähkömotorinen voima E
resistanssi, sähköinen vastus R ohmi Ω
reaktanssi X
impedanssi Z
konduktanssi (”sähkönjohtavuus”) G siemens S
transkonduktanssi gm
suskeptanssi B
admittanssi Y
kapasitanssi C faradi F
induktanssi L henry H
keskinäisinduktanssi M
permeanssi Λ
magneettivuo, käämivuo Φ weber Wb
magneettisen navan voimakkuus p
magneettivuon tiheys B tesla T
Valo-opin yksiköt
valovirta Φ luumen lm
valaistusvoimakkuus E luksi lx
Säteilyn yksiköt
radioaktiivisuus A becquerel Bq
absorboitunut annos D gray Gy
ekvivalenttiannos H sievert Sv
Kemian yksiköt
katalyyttinen aktiivisuus z katal kat

SI-järjestelmän mukaisia johdannaisyksiköitä[muokkaa]

Mitattava suure Suureen tunnus Yksikön nimi Yksikön tunnus
pinta-ala A neliömetri
tilavuus V kuutiometri
tilavuusvirta, virtaama Q kuutiometriä sekunnissa m³/s
tiheys r kilogrammaa kuutiometriä kohti kg/m³
ominaistilavuus v kuutiometriä kilogrammaa kohti m³/kg
säteilytysvoimakkuus, säteilyintensiteetti E wattia neliömetriä kohti W/m²
äänen intensiteetti I
energiatiheys joulea kuutiometriä kohti J/m³
dynaaminen viskositeetti μ, η Pa·s, Pas
kinemaattinen viskositeetti ν m²/s
jousivakio k N/m
vääntömomentti T newtonmetri N·m, Nm
momentti (voiman momentti) M
Suoraviivaiseen liikkeeseen liittyvät yksiköt
nopeus v metriä sekunnissa m/s
kiihtyvyys a metriä sekunnin neliötä kohti
(metriä per sekunti toiseen)
m/s²
putoamiskiihtyvyys g
nykäys j metriä sekunnin kuutiota kohti
(metriä per sekunti kolmanteen)
m/s³
liikemäärä p newtonsekunti Ns
impulssi I
Pyörivään liikkeeseen liittyvät yksiköt
pyörimisnopeus, kierrostaajuus n kierros sekunnissa 1/s
kulmanopeus ω radiaani sekunnissa rad/s
kulmataajuus
kulmakiihtyvyys α radiaania per sekunti toiseen rad/s²
pyörimismäärä (kiertoliikemäärä, liikemäärämomentti, impulssimomentti) L joulesekunti J·s, Js
hitausmomentti J kgm²
Lujuusoppiin liittyvät yksiköt
jäyhyysmomentti (jäyhyys, neliömomentti, tasapinnan hitausmomentti) I m4, m^4
taivutusvastus W
Lämpöopin yksiköt
sulamislämpö Q J
ominaissulamislämpö s joulea moolia kohti,
joulea kilogrammaa kohti
J/mol,
J/kg
höyrystymislämpö Qh J
ominaissulamislämpö r joulea moolia kohti,
joulea kilogrammaa kohti
J/mol,
J/kg
lämpökapasiteetti C joulea kelviniä kohti J/K
ominaislämpökapasiteetti c joulea kelviniä ja kilogrammaa kohti J/(K·kg)
lämpöresistanssi (lämpövastus, lämmönvastus, terminen resistanssi) Rth kelviniä wattia kohti K/W
lämpöresistanssi / rakennusfysiikka Rt kelvin-neliömetriä wattia kohti K·m²/W
lämmönjohtavuus λ wattia kelvin-metriä kohti W / (K·m)
lämmönsiirtymiskerroin h, α wattia kelvin-neliömetriä kohti W / (K·m²)
lämmönläpäisykerroin, U-arvo (k-arvo) k
lämpölaajenemiskerroin α 1/°C, 1/K
lämpövirta H, Φ, F watti W
lämpövuo, lämpövirran tiheys wattia neliömetriä kohti W/m²
Sähköopin yksiköt
sähkövuon tiheys D coulombia neliömetriä kohti C/m²
sähkövaraustiheys ρ coulombia neliömetriä kohti C/m³
sähkökentän voimakkuus E volttia metriä kohti V/m
magneettikentän voimakkuus, magnetoituma H ampeeria metriä kohti A/m
sähkövirran tiheys J ampeeria neliömetriä kohti A/m²
ominaisvastus eli resistiivisyys ρ ohmimetri Ωm
konduktiivisuus eli sähkönjohtavuus σ S/m
reluktanssi, magneettivastus Rm 1/H
permeabiliteetti μ H/m
permittiivisyys ε F/m
magneettinen momentti μ, m ampeerineliömetri Am²
Valo-opin yksiköt
luminanssi L kandelaa neliömetriä kohti cd/m²
valotehokkuus luumenia wattia kohti lm/W
Kemian yksiköt
moolitilavuus Vm kuutiometriä moolia kohti m³/mol
konsentraatio c moolia kuutiometriä kohti mol/m³
moolimassa M kilogrammaa moolia kohti kg/mol
molaalisuus m moolia kilogrammaa kohti mol/kg

SI-järjestelmän lisäyksiköitä[muokkaa]

Mitattava suure Yksikön nimi Yksikön tunnus
pituus meripeninkulma mpk
astronominen yksikkö AU
parsek pc
korkeus jalka ft, ft.
pinta-ala aari a
hehtaari ha
aika minuutti min
tunti h, (t)
vuorokausi (päivä) d
tilavuus litra l, L
massa tonni t
atomimassayksikkö u
paine baari bar
verenpaine elohopeamillimetri mmHg
energia elektronivoltti eV
tasokulma kulmasekunti
kulmaminuutti
aste °
logaritmiset suhdesuureet desibeli ja beli dB, B
neperi Np
nopeus kilometriä tunnissa km/h
solmu kn
pyörimisnopeus, kierrostaajuus kierrosta minuutissa 1/min
sähköenergia kilowattitunti kWh
sähkövaraus ampeeritunti Ah

SI-järjestelmän kerrannaisyksiköt[muokkaa]

Kerrannaisyksikön etuliite suomeksi Kerrannaisyksikön etuliite englanniksi Tunnus Merkitys Kerroin 10 potensseina
jotta, jotta- yotta, yotta- Y kvadriljoonakertainen ·1024
tsetta, tsetta- zetta, zetta- Z tuhattriljoonakertainen ·1021
eksa, eksa- exa, exa- E triljoonakertainen ·1018
peta, peta- peta, peta- P tuhatbiljoonakertainen ·1015
tera, tera- tera, tera- T biljoonakertainen ·1012
giga, giga- giga, giga- G miljardikertainen ·109
mega, mega- mega, mega- M miljoonakertainen ·106
kilo, kilo- kilo, kilo- k ·1000, tuhatkertainen ·103
hehto, hehto- hecto, hecto- h ·100, satakertainen ·102
deka, deka- deca, deca- da ·10, kymmenkertainen ·101
desi, desi- deci, deci d ·1/10 = 0,1, kymmenesosa ·10−1
sentti, sentti- centi, centi- c ·1/100 = 0,01, sadasosa ·10−2
milli, milli- milli, milli- m ·1/1000 = 0,001, tuhannesosa ·10−3
mikro, mikro- micro, micro- μ miljoonasosa ·10−6
nano, nano- nano, nano- n miljardisosa ·10−9
piko, piko- pico, pico- p biljoonasosa ·10−12
femto, femto- femto, femto- f tuhannesbiljoonasosa ·10−15
atto, atto- atto, atto- a triljoonasosa ·10−18
tsepto, tsepto- zepto, zepto- z tuhannestriljoonasosa ·10−21
jokto, jokto- yocto, yocto- y kvadriljoonasosa ·10−24