Keskustelu:kommunismi

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Wikipedia... sanakirjan arvostelua lehtiin. Siis on vapaasti lainattavissa!

 On se kumma, kun vaikka kuinka yritän oikaista kommunismi ja sosialismi käsitettä, joku aina muuttaa ne? 

Kommunismi on luokkayhteiskunnan lopullinen loppu. On myös käytetty sanontaa ”kullekin kykyjensä ja tarpeidensa mukaan”. Marx esitti dialektiikan avulla, vain oman aikakautensa idealistisen taloustieteen arvostelua.

 Tämä arvostelu loi uuden aikakauden! 

Hän loi työväenluokalle sen "luokan" tyytymättömyyteen taloustieteen, jolla silloin, nyt ja tulevaisuudessa yhteiskuntia rakennetaan.

 Sosialismi on siirtymäkausi, jolloin kansan ja yhteiskunnan omistukseen vallankumouksen kautta siirtyy kapitalistien tuotantoväline omaisuus. 

Näin yhteiskunnat ja kansat vapautuvat sodista ja orjuudesta, (myös palkkaorjuudesta). Näitä kapitalistien tuotantovälineitä joilla se orjuuttaa ja rakentaa omien tarpeidensa mukaista maailmaa, niin se siirtyy valtiojohtoiseksi demokraattisesti proletariaatin ja työväenluokan tarpeita palvelevaksi yhteiskunnaksi. Näin kaikki kansat ja proletariaatit yhtyvät rauhaa ja edistystä ylläpitäviksi voimiksi.

 Yhteiskunnista tulee dynamiikaltaan voimakkaampia ja edistyksellisempiä, jolloin myös suuret taantumuksen tekijät poistuvat ja mieli sekä katse suuntautuu tulevan orjattoman maailman rakentamiseen. Heikki Suomalainen
  Heikki Suomalainen (keskustelu) 9. lokakuuta 2015 kello 13.28 (UTC) Heikki Suomalainen

Kovasti on pitkiä määritelmiä, tarkoituksena taitaa olla muutakin kuin Wikisanakirjan artikkelin tekeminen. Sopisiko keskustelukin paremmin Wikipediaan?--Pjr (keskustelu) 11. lokakuuta 2015 kello 10.17 (UTC)

Artikkelin väitteet kaipaisivat lähteitä.--Pjr (keskustelu) 11. lokakuuta 2015 kello 10.41 (UTC)
Riittäisikö: "1) Tuotantovälineiden yhteisomistukseen perustuva talousjärjestelmä 2) Luokattomaan yhteiskuntaan perustuva yhteiskuntajärjestelmä "?--Pjr (keskustelu) 11. lokakuuta 2015 kello 10.25 (UTC)
Kommunismilla taidetaan tarkoittaa vähän useampia asioita kuin vain yhtä. Alkuperäinen määritelmä kommunismille on Karl Marxin, kun Marx ajatteli sosialismin välivaiheesta siirryttävän rauhanomaisesti tietynlaiseen utopiaan, joka olisi ihmiskunnan kehityksen päätepiste. Vladimir Lenin taas oli kommunismin toteuttaja, siinä missä Marx oli vain teoreetikko. Lenin pyrki oman näkemyksensä mukaiseen kommunismiin ilman sosialismin välivaihetta vallankumouksen kautta. Marxin ja Leninin mietteet eroavat toisistaan ja myös ajallisesti. Lenin ei ainoastaan toistanut Marxin ajatuksia, vaan keksi aivan uusia ajatuksia (leninismi), jotka siis poikkesivat Marxin ajatuksista (marxismi). Leninin tavoitteena ei ollut sellainen yhteiskunta kuin mitä Marx oli teoretisoinut. Näiden syiden vuoksi Marxin ja Leninin määritelmät sille mitä he kommunismilla tarkoittivat ovat erikseen.
Lisäksi kommunismilla tarkoitetaan tietynlaista keskusjohtoista ja totalitääristä yksipuoluejärjestelmää, jossa valtio omistaa tuotantovälineet ja vastaa suunnitelmatalouden pyörittämisestä ja kansan orjuuttamisesta. Tämä määritelmä viittaa "kommunismin" ilmentymään (siinä missä kaksi aikaisempaa ovat teoreettisia) ja tarkoittaa käytännössä Neuvostoliiton järjestelmää ("se oli kommunismia"). Tämän määritelmän tulisi olla erikseen kahdesta aikaisemmasta, sillä myös se minkälaiseksi esimerkiksi Neuvostoliitto muuntautui Stalinin myötä sisältyy tähän määritelmään. Tämä on se amerikkalaisille tuttu kommunismin määritelmä 1950-luvulta suoraan McCarthyn suusta, vaikkakaan Marxin mukaista kommunismia ei ole kokeiltu vielä missään ja Neuvostoliitto olisi toki voinut olla erilainen. --Hartz (keskustelu) 11. lokakuuta 2015 kello 13.19 (UTC)
Tämän tyyppinen määrittely sisältää mielestäni turhan paljon arvovarauksia ja suoraa politikointia, onko niiden paikka tämän tyyppisessä sanakirjassa, siihen haluasin kannanoton :)--Pjr (keskustelu) 11. lokakuuta 2015 kello 14.31 (UTC)
Kyllä niitä määritelmiä on mun mielestä kolme erillistä: Marxin, Leninin ja sitten se Neuvostoliitto/Kiina-tyyppinen yksipuoluejärjestelmä+suunnitelmatalous-yhdistelmä. Tämän kolmannen määrittelemisessä pitää kuitenkin olla tarkka. "keskusjohtoinen" ja "totalitäärinen" olivat sopivia sanoja kolmannen määritelmään, katselin että tällaisia käytetään englanninkielisissä sanakirjoissa, mutta pitää ottaa huomioon, että historiassa on ollut useita vahvaan valtioon perustuvia hallintoja. Täytyisi löytää ne keskeiset ja erottavat ominaisuudet. Viisainta on etsiä useampia määritelmiä sanakirjoista ja tieteellisistä teksteistä ja muodostaa niistä olennaiset ominaisuudet sisältävä versio. --Hartz (keskustelu) 11. lokakuuta 2015 kello 15.19 (UTC)
Lähellä oleva tieteellinen teksti: Tieteen temipankki / kommmunismi--Pjr (keskustelu) 12. lokakuuta 2015 kello 09.18 (UTC)
Nykyisenkaltainen perusteellinen määrittely on mielestäni paikallaan tietosanakirjoissa; Wikisanakirjassa riittäisi mielestäni yksinkertaisempikin teksti. Katselin vertailun vuoksi joitakin erikielisiä Wikisanakirjoja, useimmissa päästään aika lailla lyhyisiin, mutta kuitenkin riittäviin määritelmiin. --Pjr (keskustelu) 15. lokakuuta 2015 kello 09.21 (UTC)
Kakkosmääritelmä on minusta väärä. Neuvostoliitossa ei siirrytty kommunismiin. Loppuvuosikymmeninään Neuvostoliiton kehitysvaihe sikäläisen kommunistipuolueen mukaan oli "kehittynyt sosialismi" eli "rakennettiin kommunismia" eli pyrittiin siihen. Neonvaloiskulauseet talojen katoilla julistivat "Наша цель — коммунизм!", koska Brežnev muistaakseni lausui noin puheessaan "kehittynyttä sosialismia" ja tulevia tavoitteita hahmotellessaan. Tässä määritelmässä on ilmeisesti sekoitettu asioita keskenään: Venäjän vallankumousta ja siirtymistä sosialismiin on pidetty marxilaisuuden mukaan outona, koska sen katsottiin edellyttävän kehittynyttä kapitalistista vaihetta, jota Venäjällä ei katsottu olleen. En tiedä, halusiko Lenin kommunismin heti proletariaatin diktatuurin jälkeen: hänhän lausahti, että neuvostojen valta ja maan sähköistäminen merkitsisivät kommunismia, jonka ilmeisesti piti pudota kuin kypsän hedelmän suuhun. 84.251.161.164 12. toukokuuta 2017 kello 09.31 (UTC)
Artikkelissa on 3 eri määritelmää, joiden erot eivät ole valtavia. Ykkönen on Marxin hahmotelmaa 1800-luvulta. Kakkonen Leninin sovellusta kohti käytäntöä poliittisina suuntaviivoin 1900-luvun alusta. Ja kolmonen käytännön toteutusta 1900-luvulta (sanotaan vaikka 1970-luku esimerkiksi, että miltä silloin näytti). Kakkosmääritelmä tarkoittaa mielestäni samaa kuin marxismi-leninismi. Siitä sanotaan Internetissä mm. "Marxism-Leninism is an adaptation of Marxism developed by Vladimir Lenin, which led to the first successful communist revolution in Lenin's Russia in November 1917. As such, it formed the ideological foundation for the world communist movement centering on the Soviet Union. In the twentieth century, all nations calling themselves communist and communist parties in other nations were founded on Marxist-Leninist principles." http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Marxism-Leninism Olet kyllä oikeassa, että Neuvostoliitossa ei koskaan saavutettu todellista Marxin hahmottelemaa rahatonta ja valtiotonta kommunismia, vaan se oli aina kaukaisena tavoitteena johon pyrittiin... Kylmän sodan aikaan tehtiin kuitenkin jako kapitalistisiin ja kommunistisiin maihin, joista varmaankin tulisi käyttää marxilais-leninististä tai sosialistista nimitystä jos oikein tarkkoja ollaan. --Hartz (keskustelu) 12. toukokuuta 2017 kello 10.38 (UTC)
Keskeinen juttu siinä miksi Marxin alkuperäiset ajatukset ja Leninin lisämausteilla höystetty ovat erikseen, on se fakta että Marx ei ollut käytännönläheinen tyyppi eikä Marxilla ollut juuri mitään ajatusta käytännön toteutuksesta. Marx ajatteli kommunistisen yhteiskunnan tapahtuvan "luonnonlakien mukaan" ajan kuluessa (ehkä 150 tai 200 vuoden kuluttua, ken tietää) ja hän itse asiassa kieltäytyi kirjoittamasta mitään tarkkoja toteutusohjeita jotka sijoittuisivat kauas tulevaisuuteen (varmaankin siksi että ne menisivät monessa kohtaa pieleen tulevaisuutta kun on vaikea ennustaa). Lenin sen sijaan on se historian henkilö jolla oli ajatuksia käytännön toteutuksesta. Taitaapi olla niin että Marx ei maininnut porvareiden vastavallankumouksen estävästä vanguard partysta sanaakaan, mutta Leninin höystössä tuo oli aivan keskeinen juttu. --Hartz (keskustelu) 26. syyskuuta 2017 kello 03.07 (UTC)