එක

Wikisanakirjasta

Sinhala[muokkaa]

Numeraali[muokkaa]

එක

  1. (kardinaaliluku) yksi